Eribate là gì và giới thiệu hóa chất giữ màu thực phẩm

Eribate, Chất giữ màu thực phẩm có oxy hóa cao nên có tác dụng giúp giữ cho màu sắc sản phẩm ổn định và ức chế các hoạt động của vi khuẩn làm hư hỏng sản phẩm.

0983838250