Giới thiệu Cetyl Alcohol (hay còn gọi là rượu Palmityl)

Cetyl Alcohol tồn tại ở trạng thái rắn, dạng tinh thể hoặc các vẩy có màu trắng, mùi nhẹ, không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ, tan ít trong rượu.

0983838250