Cetostearyl alcohol (công thức hóa học C16H34O) công dụng là gì ?

CetoStearyl Alcohol được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực mỹ phẩm, được xem như một chất hoạt động bề mặt, vừa là chất ổn định trạng thái của mỹ phẩm, tạo độ đặc và độ gel.

0983838250