Cellulose Ether (HEC,HPMC,MC,HEMC) là gì và công dụng ra sao

Cellulose ether là gì? Là chuỗi các hợp chất hữu cơ được tạo ra bởi sự thay đổi cấu trúc hóa học trong mạch cenlulose. Cenllulose ether là hóa chất có nhiều ứng dụng trong ngành công nghiệp

Danh mục:
0983838250