Canxi sunfat (thạch cao) được ứng dụng trong đời sống như thế nào?

Hóa chất thạch cao Canxi sunfat thuộc loại khoáng vật, có màu trắng tới xám. Độ hòa tan của thạch cao : không phản ứng với axit. Tỷ trọng riêng của hóa chất thạch cao : 2,31 – 2,33

0983838250