Canxi sulfate CaSo4 là gì – giới thiệu và ứng dụng hóa chất

Canxi Sulfate đây là một muối vô cơ có công thức hóa học là CaSO4, không tan trong nước, có màu trắng. CaSO4 được sản xuất bằng rất nhiều hình thức.

0983838250