Canxi Oxide (hay gọi là bột vôi) có những ứng dụng gì trong đời sống?

Bột vôi là chất bột màu trắng, nhiệt độ nóng chảy 2585 độ C, hút nước mạnh, tác dụng với nước, phản ứng tỏa ra nhiệt cao, tạo thành canxi hydroxide Ca(OH)2

0983838250