Giới thiệu hóa chất canxi cacbua (hay còn gọi là đất đèn)

Canxi cacbua là hợp chất hóa học có công thức là CaC2. Ở nhiệt độ phòng, cấu trúc tinh thể phổ biến giống muối với hai ion cacbon (C22-) nằm song song

0983838250