Canxi Nitrat Ca(NO3)2 là gì và và giới thiệu hóa chất Calcium Nitrate

Calcium Nitrate hay Canxi Nitrat Ca(NO3)2 là hợp chất vô cơ ,tồn tại ở trạng thái rắn, dạng tinh thể màu trắng, tan tốt trong nước và có khả năng hút ẩm.

0983838250