Camphor là gì và giới thiệu về hóa chất long não

Camphor là gì ,hóa chất long não camphor ở dạng rắn kết tinh màu trắng hoặc trong suốt, có mùi hăng đặc trưng của long não, hóa chất này có công thức : C10H16O. Phân tử gram 152,23 g/mol

0983838250