Giới thiệu hóa chất Calcium Nitrate tinh khiết và Ứng dụng của nó

Calcium nitrate tinh khiết một hợp chất muối vô cơ được tạo thành dưới sự liên kết của một kim loại Ca2+ và 2 nhóm (NO3)2, có công thức hóa học là Ca(NO3)2.

0983838250