Giới thiệu hóa chất calcium hydroxide ( còn được gọi vôi tôi )

Calcium Hydroxide là hợp chất vô cơ có công thức hóa học là Ca(OH)2. Ngoài ra Calcium Hydroxide còn được gọi với các tên thông thường như vôi tôi, sữa vôi.

0983838250