Butyl acetate là gì và công thức hóa học CH3COOC4H9

Butyl acetate là một dung môi hoàn hảo cho nhựa tổng hợp, nhựa thiên nhiên, nhựa nguyên liệu sản xuất ra mùi thơm, mực in và chất kết dính….

0983838250