Tinh mùi hoa bưởi – Giới thiệu và ứng dụng của sản phẩm

Tinh mùi hoa bưởi còn có tên quốc tế là grapefruit oil; tên thương mại là tinh mùi hoa bưởi, tinh mùi bưởi, tinh dầu bưởi, dầu bưởi; tên khoa học là Citrus Paradisi.

0983838250