BHT (Chất chống oxy hóa, chất phòng lão) hoạt động ra sao

Chất chống oxy hoá BHT được hiểu là chất làm ngừng quá trình oxy hoá trong polymer. Chúng là thành phần tương tác với các gốc tự do. Nó giúp giảm đi quá trình quá trình lão hóa.

0983838250