BHT là gì và giới thiệu về hóa chất Butylated Hydroxy Toluene

BHT là gì, Butylated Hydroxy Toluene là một chất chống oxy hóa, phản ứng với gốc oxy tự do, làm chậm quá trình oxy hóa có thể gây ra những thay đổi về khẩu vị hoặc màu.

0983838250