Barrium hydroxide tinh khiết (công thức hóa học Ba(OH)2 ) là chất gì?

Hóa chất Barrium Hydroxide tinh khiết chủ yếu được sử dụng làm chất phụ gia cho dầu bôi trơn của động cơ đốt trong hay là loại phụ gia superfinished đa mục đích cho mỡ bari dựa trên dầu.

0983838250