Barium Sulfate (BaSO4) là gì và giới thiệu công dụng của BaSO4

BaSO4 là gì hay gọi là Barium Sulfate là một muối vô cơ của kim loại Bari và axit H2SO4 có công thức BaSO4, một muối tinh thể, màu trắng, không mùi, không tan trong nước.

 

0983838250