Axit Oxalic HCOOCCOOH- Giới thiệu hóa chất và ứng dụng

Axit Oxalic là hợp chất thuộc loại axit đicacboxylic, có thể tìm thấy trong lá cây đại hoàng, gỗ chút chít, được ứng dụng như chất tẩy rửa, đánh gỉ,..

0983838250