Axit Nitric HNO3 – Giới thiệu hóa chất và ứng dụng thực tế

Axit Nitric HNO3 là chất lỏng, không màu hay có màu vàng nhạt mùi xốc; khối lượng riêng 1,52 g/cm3; được ứng dụng trong sản xuất thuốc nổ, chất khử màu,..

0983838250