Axit Flohydric ( HF ) là gì và công dụng như thế nào

Axit Flohydric là một dung dịch của hóa chất axit flohydric HF trong nước. Hóa chất này là tiền thân của nhiều hóa chất dược phẩm và phần lớn các chất tổng hợp có chứa flo

0983838250