Axit Axetic (giấm công nghiệp) được ứng dụng như thế nào?

Hóa chất công nghiệp Acid Acetic còn gọi là giấm công nghiệp được sử dụng trong các công đoạn nấu tẩy để trung hòa lượng kiềm dư, tạo môi trường acid trung bình trong công đoạn nhuộm.

h h h h h h h h h h h h h
0983838250