Aspirin (C9H8O4) có tên gọi thương mại và tên gọi quốc tế là gi?

Aspirin ( C9H8O4 ) ở dạng hạt ánh kim, dạng bột óng ánh, không mùi, ổn định trong không khí khô. Trong không khí ẩm, nó thủy phân thành acid salicylic và acid acetic nên nó có mùi giấm

0983838250