Aspartame (công thức hóa học C14H18N2O5) được ứng dụng ra sao?

Hóa chất Aspartame là một đường nhân tạo sản sinh ra năng lượng cho cơ thể, tồn tại ở trạng thái rắn, dạng bột hoặc dạng hạt màu trắng, tan ít trong nước. Công thức hóa học là C14H18N2O5

0983838250