Antifoam (chất kháng bọt) có công dụng trong lĩnh vực gì?

Antifoam (chất kháng bọt) là hợp chất phá bọt nhằm loại bỏ bọt một cách hiệu quả, bọt sinh ra trong quá trình xử lý nước thải, không gây độc hại và không phát sinh chất thải

0983838250