Ammonium tetra molybdate mo7 là hóa chất gì?

Hóa chất Ammonium Tetra Molybdate Mo7 không màu hoặc màu vàng nhạt. Ổn định trong không khí, phân hủy thành amoniac, nước và molypden trioxide. Hòa tan trong nước, axit và kiềm, không hòa tan trong ethanol

0983838250