Ammonium persulfate tinh khiết được ứng dụng ra sao?

Hóa chất Ammonium Persulfate tinh khiết là một muối vô cơ màu trắng hoặc không màu và có công thức hóa học là (NH4)2S2O8, muối này có phân tử lượng là 228 gam/mol, được sử dụng sản xuất persulfates khác.

0983838250