Ammonium Persulfate là hoác chất gì? ứng dụng ra sao?

Ammonium Persulfate là một muối vô cơ màu trắng hoặc không màu và công thức (NH4)2S2O8, phân tử lượng 228 gam/mol, là một tác nhân có tính oxy hóa mạnh, tan rất nhiều trong nước

0983838250