Ammonium Chloride NH4CL là gì và giới thiệu hóa chất muối lạnh

Ammonium Chloride là một hợp chất vô cơ của ion amoni và [Cl]-, tan tốt trong nước, rất ít tan trong cồn, là một muối bột màu trắng, không mùi, vị hơi mặn

0983838250