Ammonium Carbonate (amoni cacbonate) mua ở đâu tốt nhất?

Ammonium Carbonate còn được gọi là amoni cacbonate dễ dàng làm giảm amoniac khí và carbon dioxide khi làm nóng cho nên nó được sử dụng như một chất lên men, nó có mùi hôi muối đặc trưng

0983838250