Ammonium Bifluoride (NH4HF2) là chất gì? Ứng dụng ra sao?

Ammonium Bifluoride là hợp chất vô cơ có công thức là NH4HF2, còn có nhiều tên gọi khác như amoni axit florua, amoni hydroflo, amoni hydro florua… tồn tại ở trạng thái rắn, dạng tinh thể màu trắng.

0983838250