Ammonium Bicarbonate (NH4HCO3) được ứng dụng ra sao?

Ammonium bicarbonate còn với tên gọi là Soda nướng, bột amoniac nướng có công thức NH4HCO3, khối lượng phân tử = 79 gam/mol. NH4HCO3 bột khai tồn tại ở trạng thái rắn, dạng bột mịn, màu trắng

0983838250