Ammoniac tinh khiết (công thức hóa học NH4OH) có những tính chất hóa học gì?

Hóa chất Amoniac có công thức phân tử NH3, có mùi khai, là một chất khí độc, tan nhiều trong nước. NH4OH (dung dịch amoniac) là một bazo yếu, phân hủy thành khí NH3 và nước.

0983838250