Ammoniac (NH4OH) là hóa chất gì và công dụng ra sao?

Ammoniac còn có một công thức khác là NH4OH khi nó tương tác với nước có mặt trong môi trường và tồn tại ở trạng thái lỏng, là một khí độc, có mùi khai, thối, hòa tan tốt trong nước

0983838250