Amino Acid (hay còn gọi là Axit Amin) mua ở đâu tốt nhất?

Amino Acid (Axit Amin) là một hợp chất hữu cơ có nhóm amine (-NH2) và nhóm cacboxyl ( -COOH) trong công thức hóa học. Đây là một chuỗi dài chứa hydro, cacbon,nito, oxy trong cấu trúc mạch.

0983838250