Aluminium Sulfate, Kali Sulfate (Phèn) – Giới thiệu hóa chất và công dụng

Aluminium Sulfate ở dạng các tinh thể đơn, bị phân hủy bởi nhiệt; sử dụng trong sản xuất giấy, tinh lọc nước, chất cầm màu trong nhuộm, còn được gọi là phèn

0983838250