Acid Sulfuric (H2SO4 ) được ứng dụng như thế nào ?

Acid sulfuric (h2so4) là chất lỏng , loại tinh khiết không màu , trọng lượng riêng1,859 ở 0 oC và 1.837 ở 15 oC, tuỳ theo tạp chất nó có màu vàng hay xám hoặc nâu.

0983838250