Acid Sulfamic (công thức hóa học H3NSO3) được sản xuất như thế nào?

Acid Sulfamic (H3NSO3) là một axit tồn tại ở trạng thái tinh thể màu trắng, tan vừa phải trong nước đi kèm với đó là quá trình thủy phân nhẹ, có thể bị nhiệt phân hủy.

0983838250