Acid Sorbic là gì và có công dụng như thế nào trong đời sống ?

Acid Sorbic (C6H8O2) ở trạng thái rắn không màu, tan ít trong nước. Acid Sorbic trong tự nhiên có trong thành phần của quả cây núi tro sống, cây này cón có tên gọi là thanh lương trà

0983838250