Acid Salicylic có công thức hóa học là gì? Và Ứng dụng của nó ra sao?

Acid Salicylic ( C7H6O3 ) là một acid hữu cơ, có dạng tinh thể kết tinh không màu, nhiệt độ nóng chảy 159 độ C. Hóa chất acid salicylic dễ tan trong nước, ethanol, ete.

0983838250