Acid phosphoric tinh khiết (công thức hóa học H3PO4) có tính chất vật lý ra sao?

Acid phosphoric (công thức hóa học H3PO4) là chất rắn tinh thể không màu, khối lượng riêng 1,87 g/cm3; nhiệt độ nóng chảy = 42,350C. Nó tan trong etanol, nước (ở bất cứ tỉ lệ nào)

0983838250