Acid nitric tinh khiết (công thức hóa học HNO3) được ứng dụng ra sao?

HNO3 – Acid Nitric tinh khiết là chất lỏng có mùi hắc, không màu, có trọng lượng riêng 1,526 ở 15 độ C. Nhiệt độ tan chảy (- 41,3 độ C), sôi ở 86 độ C, có tính ăn mòn cao.

0983838250