Acid Humic là axit gì? Ứng dụng thực tế trong cây trồng ra sao?

Acid humic là thành phần chính của chất humic, nó là thành phần hữu cơ chủ yếu của đất (mùn), than bùn và than đá, được sử dụng như một chất bổ sung cho đất trong nông nghiệp.

0983838250