Acid Clohydric Tinh Khiết (công thức hóa học HCL) là hóa chất gì?

Acid clohydric tinh khiết (công thức hóa học HCL) là một axit mạnh được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Ứng dụng thường để xác định chất lượng sản phẩm theo yêu cầu. Đây là một axitmonoproton

0983838250