Axit clohydric là gì và giới thiệu hóa chất HCL

Acid hydrocloric – HCl là một chất lỏng, màu vàng nhạt, có mùi xốc rất độc, trọng lượng riêng 1,264 ở 17 oC (so với không khí)

0983838250