Acid citric (công thức hóa học c6h8o7) là hóa chất gì?

Sơ lược về hóa chất acid citric: công thức hóa học c6h8o7 (khan) ; C6H8O7 – H2O(monohydrate), khối lượng phân tử : 192,123 g/mol (khan); 210,14 g/mol (monohydrat), tỷ trọng của hóa chất acid citric: 1,665 g/cm³.

0983838250