Giới thiệu về hóa chất Acid Boric có công thức hóa học H3BO3

Acid Boric được dùng trong các nhà máy hạt nhân để khống chế tốc độ phân hạch của urani, cũng là hóa chất ban đầu để tổng hợp và chế tạo nên các hợp chất khác.

0983838250