Đường acesulfame-k (hay gọi tắt là Ack) bán ở đâu?

Acesulfame-k (Ack) là chất có tác dụng làm ngọt, được liên minh Châu Âu liệt kê vào danh sách các phụ gia thực phẩm được phép sử dụng và có mặt tại châu lục này với chỉ số là E950.

0983838250