6-Benzyl Aminopurine là hóa chất gì? Ứng dụng ra sao?

Hóa chất 6ba (6-benzyl aminopurine) là một hợp chất tồn tại ở trạng thái rắn, dạng bột trắng đến vàng nhạt tùy thuộc vào độ tinh khiết của sản phẩm, khó tan trong nước, công thức hóa học là C12H11N5

0983838250